stockvaluation.bg

Здравейте! Аз съм Иван.

Стартирах този блог докато все още работех като портфолио мениджър в Скай Управление на Активи. Управляващо дружество, което менажира три договорни фонда, насочени към развиващи се пазари. Заемах тази позиция над 15 години, като отговарях за инвестиционните решения на фондовете. Към момента съм се насочил към друга професия, но интересът ми към финансовите пазари е все така силен.

Постовете не следват някаква логическа връзка, а са по-скоро опит за кратко представяне на някакъв въпрос, който съм забелязал, че интересува повече хора. Стремежът ми е да не навлизам в технически детайли, да избягвам – до колкото е възможно – финансов жаргон и да държа количеството информация възможно най-кратко.

Това не е блог за спекула. Не вярвам, че е възможно да се печели консистентно от познаване на движенията на пазарите. Краткосрочните движения са много повече плод на емоционално зареден отговор на новини, отколкото на рационална преценка на фундаментални събития, които влияят на стойността.

Няма и съвети за покупка или продажба на конкретни финансови инструменти. Моите възможности да познавам бъдещето не са по-добре развити от на който и да било друг. Или с други думи казано не са налични. Подходящите инструменти за всеки един са различни, според неговите предпочитания за риск, години, хоризонт за инвестиране, структура на цялостния му портфейл от инвестиции, доходите му. Така че, дори и да не става дума за познаване на бъдещи фаворити или губещи инструменти, това което може да е позитивно за един човек е напълно възможно да доведе до катастрофа за друг.

Вярвам, че хората искат да живеят по-добре. Че искат утре да е по-добър от днес. А тази естествена потребност на хората променя и реалността. Икономиките се развиват, компаниите увеличават приходите си, рискът се държи под контрол в дълъг период. Ако се появи проблем, стремежът на хората е да го решат, а не да се примирят с него. Всичко това води до дългосрочен ръст и на пазарите. И ако човек има достатъчно диверсифициран портфейл от финансови инструменти, ще печели в дълъг план от инвестициите си. И то не защото познава бъдещето, защото е имал късмет или има някакви много сериозни знания, а защото е оптимист за човешката природа. Защото залага на вътрешния стремеж на хората за по-добър живот и на находчивостта им в решаване на проблемите.

На тема инвестиране, освен този блог, направих и онлайн калкулатор за изчисление на цена на компании howtovaluestocks.com. Зя изчислението на стойността се използват дисконтирани парични потоци, по мое мнение, а и на голяма част от инвестиционната общност, е най-добрия начин за създаване на представа за реалната стойност на дадена компания. Но за адекватно пресмятане е нужно много време и голямо количество информация. За тази цел създадох този калкулатор, който намалява донякъде точността, тъй като има заложени допускания за някои параметри на изчислението. Но дава достатъчно широк избор от променливи за относително бързо пресмятане с минимума – поне според мен – нужни данни. Основната разлика между различните калкулатори на сайта са точно в количеството начални данни за пресмятане. Вътрешно почти всеки от тях използва алгоритми базирани на дистонтираните парични потоци.