stockvaluation.bg
Къси продажби

Къси продажби

30 / 01 / 2021

Какво представляват късите продажби.

Стандартната сделка на борса е покупка на акции. Инвеститорът използва парите по сметката си брокерът, за да закупи дадено количество акции. Печалбата се получава ако цената на акцията се повиши. Но пазарите вървят както нагоре, така и надолу. Възможността да се печели от падащ пазар се получава като се използват къси продажби.

Каква е технологията на късите продажби

Брокерите са наясно, че част от клиентите им искат да извършват къси продажби и сключват договори с притежатели на акции, да заемат тези акции от тях и да ги предлагат на клиентите. В повечето държави, за да продадеш на късо една акция, първо трябва да е осигурена реална акция, която е взета назаем. Съществуват и така наречени голи къси продажби, където акцията, която е продадена не е осигурена предварително, но в повечето случаи подобни сделки или са напълно забранени или могат да се сключват само в изключителни случаи. Парите по сметка на клиента или акциите, които той притежава и са при брокерът му, и служат като обезпечение. Ако отделният клиент отговаря на критериите на брокера за къси продажби – не винаги брокерите разрешават това – то самата къса продажба се сключва технологично като нормална сделка. Само където вместо клиента да посочи, че купува акции, посочва, че продава.

Какъв е смисълът от къса продажба

Ако инвеститорът смята, че акцията на дадена компания са надценени, то той може да продаде на късо тези акции, да кажем по 100 долара. Ако е прав и цената се движи надолу то като достигне например 80 долара, инвеститорът може да закупи тези акции на 80 долара и да реализира 20 долара печалба.

С какво е различна късата продажба от нормалната покупка.

Извън очевидното – при нормалната покупка се печели при растеж на цената, а при къса продажба от спад – другата основна разлика е че при нормална покупка акциите са си на клиента и не му струва нищо да ги държи колкото си иска дълго. При късите продажби обаче реално се взима заем в акции и на този заем се дължи лихва. Ако акциите на дадена компания са много популярни за къси продажби, а няма достатъчно акции лихвата може да достигне до 30, 40 и дори 50% на година.

Защо късите продажби се приемат за по-опасни

При покупка на акции инвеститорът може да загуби най-много парите които е дал за акцията или 100% от инвестираните пари, ако компанията фалира. Печалбата му същевременно е неограничена. Теоретично акцията може да нарасне десетки пъти. При къси продажби обаче максималната печалба е ако цената на акцията стане 0, т.е. компанията фалира, но дори и тогава потенциална печалба ще е само 100%. Същевременно възможната загуба е неограничена, акциите могат да нараснат и от 10 долара на 10000 долара. Като през целия растеж ще трябва да се плаща и лихвата.