stockvaluation.bg
Хедж фондове

Хедж фондове

30 / 01 / 2021

Хедж фондове

Договорни фондове и хедж фондове

Договорните фондове или взаимните фондове, както са също известни, са до голяма степен насочени към индивидуални инвеститори, които не са професионални. Те са силно регулирани, с цел дори и хора без опит да могат да инвестират в тях. Портфейлите на договорните фондове трябва да са такива, че да не излагат на висок риск непрофесионалните си клиенти. Длъжни са да намаляват риска през диверсификация, имат ограничения за това колко концентрирани могат да бъдат портфейлите им, в какви инструменти могат да инвестират – обикновено само стандартни акции и облигации. Могат да използват деривати само за хеджиране – т.е. не могат да заемат спекулативни позиции в деривати. Не са им разрешени сключването на къси продажби, така не могат да печелят ако пазарите спадат – но и няма да реализират загуби от къси позиции. Обикновено договорните фондове се оценяват спрямо относителна доходност – колко добре се справят само пазара. Ако при ръст на пазара те растат повече при същия риск или при спад на пазара те падат, но по-малко, значи се справят много добре. Но това не променя факта, че те се движат заедно с пазара и дори и да се справят относително по-добре, това представяне е в рамките на едноцифрени проценти, а не е нещо тотално отделено от бенчмарк индекса им.

Стратегия на хедж фондовете

Инвестиционната стратегия на хедж фондовете в повече случаи е абсолютна. Така те се стремят към даден процент на възвращаемост независимо от това на къде се движи пазара. За това и често се представят по-лошо от индексите ако индексите растат силно. Хедж фондовете не поемат риска на пазара, така и доходността им не се движи заедно с тази на пазара. Ако се стремят да изкарват пари дори и при падащи пазари, няма как да следват пазарите когато те растат и съответно ще изостават. И това инвеститорите им го знаят.

Инструменти и диверсификация

Хедж фондовете нямат ограничения в инструментите, в които инвестират. Нямат ограничения и в заемането на къси позиции. Така могат да печелят и при спад на пазара. Но и да реализират загуби ако не са прави. Популярна стратегия при тях е long-short. С дадена част от портфейла си заемат дълги позиции към пазара, а с друга част къси позиции. Така се надяват да печелят независимо на къде върви пазара. Ако изборът им е грешен обаче могат да направят огромни загуби. За разлика от договорните фондове, те могат да използват деривати и за спекула, а не само за хедж. По този начин отново ако сгрешат могат много бързо да стопят капитала си.

Инвеститори в хедж фондове

Ако в договорните фондове може да инвестира всеки. Много от тях нямат минимална сума за инвестиране, то хедж фондовете са само за професионални инвеститори, които разбират рисковете. В никоя развита държава регулаторите на позволяват на хедж фондовете да предлагат дялове на ритейл инвеститори. Обикновено минималната сума за инвестиране в хедж фонд е също значителна. Някои от тях приемат и суми от 100 000 долара като минимум, но доста от тях приемат минимални вноски от над милион. Начин на излизане от фонда. При взаимните фондове инвеститора във всеки един момент може да продаде дяловете си обратно на фонда и фонда е длъжен да ги изкупи по обявената от него цена. При хедж фондовете в огромна част от случаите има затворени периоди от месеци, в които инвеститора не може да си продаде дяловете обратно на фонда.

Такси на фондове

Таксите на договорните фондове обикновено са минимални, за развити ликвидни пазари са често под процент на година, а за развиващи се пазари или за инструменти, които е по-трудно да се следят, анализират или инвестира в тях границата обикновено е под 4%. Хедж фондовете от друга страна стандартно взимат 20% от печалба и 1% от активите.

Защо професионални инвеститори влагат пари в хедж фондове

Идеята зад хедж фондовете е, че тяхната доходност е слабо свързана с доходността на пазара. Професионалните инвеститори много лесно могат да следват пазара с портфейлите си от акции или от взаимни фондове. Но често желаят да намалят риска си, като притежават инвестиции, чиято доходност не е свързана с пазара, а често е и обратна на пазарната. Тъй като реализирането на подобни стратегии изисква много повече усилия и средства, те избират да инвестират в хедж фондове.