stockvaluation.bg
Растежни компании, очаквана доходност и риск

Растежни компании, очаквана доходност и риск

30 / 01 / 2022

Растежни компании, очаквана доходност и риск

Какво можем да очакваме от инвестиране в акции

Голяма част от представите на хората за инвестиране идват от филми. Забързана среда,графики на финансови инструменти, бързо сменящи се котировки, хора купуват и продават, за секунди правят огромни печалби или фалират. Тази представа няма нищо общо с инвестирането. Разбираемо защо по филми представят нещата така – динамиката, екшъна, са интересни.

Инвестирането обаче, ако се прави както трябва е скучно. Няма повече динамика от това човек да си купи телевизор. И в двата случая решава какво търси, преценява какви пари може да отдели и сред огромния избор купува това, което смята, че най-много отговаря на желанията му. След това го ползва с години, а не го продава при първият открит недостатък. Ако има дефект, с който не може да се примири, ако излезе нов модел, който в по-голяма степен отговаря на желанията му, може да го смени. Но в средния случай го ползва няколко години.

Реалистични окачвания

Ако тръгнем от представите от филмите и сме оптимисти по природа, може да очакваме да станем милионери за кратко време. Това няма да се случи. Печалбите от инвестиране идват с времето, компаниите, в които сме инвестирали, реализират ръст на приходи и печалби, това им вдига стойността, а с тяхната повишено стойност расте и нашата инвестиция. Ако дават дивиденти реализираме и текуща доходност. Не очакваме кварталния Плод и зеленчук да започне да струва милиони за няколко месеца, същото е и с 99.99% от търгуваните на борсите компании. Стойността на инвестицията ни, най-вероятно ще нараства в дълъг план с номиналния ръст на икономиката плюс заплащането от пазара на риска, за това, че инвестираме в рискови активи като акции. Това е стабилния растеж, на който може да се разчита. При 2% инфлация, 2% реален растеж и 7% заплащане на риска можем да очакваме около 11% ръст на инвестицията ни на година. Или с други думи казано, ако не поемаме екстра риск, но и не намаляваме риска,можем да очакваме удвояване на инвестицията ни всеки 7 или 8 години. Това е близо и до дългосрочната доходност на широки индекси като S&P 500. Ако инвестираме в фондове, които следват подобни индекси, в дългосрочен план няма да сбъркаме с много, ако очакваме подобна доходност.

Защо тогава някои хора печелят много повече, а други губят състояния

Ролята на риска

Средната доходност е за среден риск и среден растеж. Ако инвестираме в компании с по-висок риск от средното за пазара и в последствие пазарът започне да отчита намалението на този риск, то вероятната печалба може да е много по-висока за кратък период от време. Ако например през януари пазарът е смятал, че има 20% вероятност за фалит на дадена компания, а през декември смята, че тази вероятност е само 2%, то е много вероятно акциите на тази компания да са скочили с пъти за този период. Тази доходност обаче няма да се повтори в следващия период – положителната доходност от преоценка на риска вече ще е в цената. Ако обаче сме сбъркали и риска за фалит се запази или дори се вдигне, е доста възможно да загубим половината или дори цялата си инвестиция в тази компания.

Ефекта на растежа

С растежа нещата са подобни. Голяма част от стойността на компаниите е в бъдещия растеж. Това са парични потоци, които още не са реализирани, не са сигурни и като такива носят риск. Ако приходите на една компания са нараствали с по 20% последните няколко години и пазарът смята, че има висока вероятност да продължават да нарастват с тези темпове и следващите години, то стойността на компанията ще е много по-висока като коефициенти и като растеж от средното за пазара. В това си има дълбока логика, ако икономиката расте номинално с 4% на година, то индекс отразяващ цялата икономика ще отразява този растеж. Ако обаче компанията расте 5 пъти по-бързо, то и делът и в икономиката – така да се каже – ще се вдига през годините, а от тук и относителната и тежест в общата стойност на пазара.

Какво следи пазарът за оценка растежни компании

В оценката на растежна компания инвеститорите са заложили дадени очаквания за ръст на приходи и печалби за всяко тримесечие. Ако компанията отговаря на тези очаквания, то цената и е справедлива – ръстът на цените на акциите на компанията ще следва теоретичния растеж заложен от анализаторите. Ако компанията съобщи свои очаквания, които са по-добри от това, което очакват анализаторите, това води до преизчисляване на всички следващи парични потоци. За това и малки промени в резултати или прогнози, някое тримесечие, водят до големи движения в цените. И растежът е обаче като рискът от фалит – реже и в двете посоки – и ако очакванията са дори малко по-лоши от очакванията това води до преоценка надолу на очакваните парични потоци за години напред, понякога с много, и цената може да се срине поради на пръв поглед малко по-лоши резултати.

Трудности при инвестиране в растежни компании.

Целият вероятен растеж, заедно с вероятността той да се случи е вече в цената на компанията. За един средностатистически инвеститор информацията, която използва за формиране на очакванията си за растежа на тази компания, ще е по-лоша от тази, на пазарните анализатори. Собствените му модели за растеж – ако изобщо прави такива – ще са с по-лошо качество от тези на големите инвеститори в тази компания. Така неговите решения да инвестира или да продаде акциите и, ще се осланят на информация, която е по-лоша от тази на големите инвеститори. Ако компанията изненадва нагоре – то и малките инвеститори в растежни компании ще печелят. В противен случай, винаги когато купуват акции на подобни компании ще купуват на справедлива цена – това е особено важно когато цената и е паднала. Това че акция на растежна компания е паднала с 50% не означава, че ще навакса бързо този спад. Тя е паднала, защото моделите на големите инвеститори показват, че тази понижена цена отразява по-добре настоящата стойност на компанията спрямо информацията, която те използват.

И заплашените от фалит, и компаниите с висок растеж, вдигат значително риска на портфейла. Особено ако голяма част от инвестициите е в подобен вид компании. Това прави очакваната доходност от подобен портфейл силно несигурна. Вече не можем да се осланяме на средната доходност на S&P 500 или друг широк индекс, за да определим какво можем да очакваме от портфейла си през годините. Изместването на риска на портфейла много нагоре е напълно възможно да счупи връзката между очаквана доходност и риск. Традиционно, ако например, нашия портфейл е 10% по-рисков от някой индекс, можем да очакваме и колебанията на нашия портфейл - и в двете посоки - да са с 10% по-високи от тези на индекса. Ако обаче нашия портфейл е съсредоточен в компании, чиито колебания са два или повече пъти по-големи от тези на индекса, вече не можем да правим подобни прогнози. Възможно е и да печелим няколко пъти повече от индекса, но е напълно възможно да сме унищожили възможността да разчитаме на положителна доходност в дългосрочен план. Или с други думи, портфейла ни само да пада, докато доста по-скучния индекс си расте.