stockvaluation.bg
Как да инвестирам

Как да инвестирам

22 / 01 / 2023

Много хора имат желание за инвестиране, но се спират поради липса на достатъчно информация. А както е при много други ситуации, самата липса на информация кара нещата да изглеждат по-сложни и по-опасни. Има няколко въпроса, на които е хубаво първо да си отговори човек.

  • За кога ще ми трябват парите от инвестицията. За следващия месец, до края на годината, след три години или някъде в по-далечно бъдеще – след пет или повече години.
  • Какъв риск съм готов да приема. Единствената причина, дадена инвестиция да носи по-висок доход, е защото има риск свързан с нея.
  • Каква доходност очаквам за периода. Много хора, които не са инвестирали, имат нереалистични очаквания за доходността.
  • Как да инвестирам, наведнъж, всяка година, всяко тримесечие или всеки месец.
  • Как да си избера в какво да инвестирам.

Срок на държане

Първото правило за срокът е, че инвестицията трябва да има същия срок като срокът, за който ще трябват парите. Ако парите ще трябват за под 1 година, то по-добре да не се прави инвестиция. Ако парите ще трябват до 3 години, то фондове в облигации, които инвестират в краткосрочни облигации може да се приемат за най-добро решение. Повече за ETF и фондовете. За срок между 3 и 5 години вече може да се търси някакъв микс между ETF в акции и облигации, но все пак ЕTF в акции е хубаво да са малък процент, който до голяма степен зависи от желанието за риск на инвеститора, но средно, за човек, който би бил готов да приеме пазарния риск ако инвестираше за над 10 години, може да е подходящо 10 до 20% ако е близо 3 години и 20 до 40% ако е по-близо до 5 години. За срок между 5 и 10 години вече нещата се обръщат и инвестициите в ETF в акции може да вземат превес като едни от най-популярните разпределения са 60/40 и ако наближава 10 години дори 80/20 в полза на акциите. За над 10 години и инвестиция само в акции може да се приеме за подходяща, но повечето хора желаят да имат и някакъв процент от по-малко рискови активи.

Риск при инвестиране

Какъв е рискът при инвестиране. За случая разглеждам период на държане само над 10 години, защото в кратък период всяка инвестиция е рискова.

За отделни акции винаги е хубаво човек да приема, че може да загуби 100% от инвестираните в дадена компания пари. Всяка компания може да фалира.

ETF и фондове инвестиращи в акции на развиващи се пазари намаляват донякъде този риск тъй като имат диверсифицирани портфейли, но може да се очаква, че за период от 10 години ще има някакъв спад от 40% или повече и почти сигурно ще се случат няколко спада от 20%. Същото може да се очаква и за недостатъчно широко диверсифицирани фондове за развити пазари. Такива, които следват някой секторен индекс или инвестират преимуществено в компании с по-висок риск.

За ETF и фондове инвестиращи в широки индекси на развити пазари, като SP500 или европейския му аналог STOXX 600, за 10 години, почти сигурно ще има поне един спад от 20% и няколко спада от по 10%. Ако се появи някаква много сериозна криза, каквато бе например финансовата криза от 2008 или ковид през 2020 спадът може да достигне и до 40%. Но подобни кризи все пак не са чак толкова чести и е напълно възможно и да не се случи нищо подобно.

При фондовете в облигации разнообразието от рискове е доста по-високо. Като при най-рисковите се доближава до това на ETF за акции, а при най-ниско рисковите дори и колебание от 1% на година е изключително рядко. За улесняване, съществуват така наречените Total Bond ETF, при които дори и при такива условия като през 2021 г. Една от най-лошите за инвестирането в облигации за последните 40 години са направили спад от 20%, за 10 годишен период може да се очаква, че сериозен спад ще под 5%, като да кажем веднъж за периода може да спаднат с около 10%. Те обикновено раздават и дивиденти по няколко пъти в годината, които до известна степен намаляват потенциално неблагоприятно развитие при цената.

Очаквана доходност

Доходността пряко зависи от риска. Отделни акции – особено ако са на рискови компании – може и да увеличат стойността си няколко пъти за 10 години. Което е и причината да бъдат купувани, въпреки риска от загуба на 100%.

За ETF върху широко диверсифицирани индекси може да се очаква средна доходност в дълъг период от около 12% на година. Което най-грубо означава човек да си удвоява парите за малко над 6 години.

За слабо диверсифицирани ETF или за развиващи се пазари е трудно да се направи такава прогноза, тъй като зависи от прекалено много фактори. За това, дори и да е рисково настроен човек, е хубаво те да не са сериозна част от портфейла му.

За ETF в облигации е по-трудно да се даде очаквана доходност, тъй като зависят от това на къде се движат лихвите определяни от централните банки. При стабилна инфлация и стабилни лихви по света, може да се очаква средна доходност между 3 и 4% за дадените като пример Total Bond фондове. Като значителна част от доходността ще идва от дивиденти, които раздават от събираните от тях лихви, което е и плюс и минус. Ако лихвите са по-ниски от инфлацията, така реално ще се губи покупателна стойност на инвестицията, ако са по-високи се печели.

Период на инвестиране

По-сигурния начин за инвестиране е да се инвестира с малки суми, но редовно. Това ще намали колебанията на портфейла и реално ще елиминира риска да се инвестира голяма сума на пазарен връх. А инвестирането на значителна сума на връх на пазарите е в общи линии най-сериозният риск ако човек инвестира в диверсифицирани портфейли като фондове и ETF. Повече за избор на начин и момент за инвестиране

Как да се направи избор на иструменти

Инвестирането в отделни акции на компании определено не е подходящо за хора без опит. Изисква доста знания, както за анализ на компанията, така и за оценка на цената и, но също и за това как да се направи диверсификация, кога и как да се ребалансира порфейла. Дори и да има знанията и опита, пак си е доста изискващо време занимание. А ако няма се приближава до хазартен залог.

ETF и фондовете са толкова популярни, точно защото премахват тази сложност. Това ги прави много по-подходящи за хора без опит. Така основния избор е в това, каква част от портфейла да са в рискови инструменти и каква в по-малко рискови или безрискови като кеш. Повечето хора възприемат болката от загуба като по-сериозна от радостта от печалба. За това и е по-добре да се тръгне от желаното ниво на риск, а не от търсенето на максимална доходност. Ако например прагът на болка на човек е около 5%, а ETF в акции почти сигурно ще падне 20% в даден момент от държането му, то максималния процент държан в ETF на широк индекс в акции, е не повече от 25% от наличните за инвестиране пари.

За останалата част, банкови депозити може да са много по-подходящи от рискови инвестиции. Ако обаче е по-рисково настроен, ако и 30% загуба няма да го накарат да си загуби съня. То може да поеме по-висок риск от пазара. Тогава например 80% в широк ETF и 20% в по-рискови секторни, растежни или насочени към развиващи се пазари ETF може и да донесе по-висока доходност. Или алтернативата 90% в широк ETF и 10% в различни акции, които смята за подходящи. При акциите, особено ако са малко на брой, наистина е добре да се има в предвид, че може да загубят и цялата си стойност.