stockvaluation.bg
Инвестиране или спестяване

Инвестиране или спестяване

11 / 11 / 2019

Често съществува разграничение в съзнанието на хората между инвестиране, особено във финансови инструменти и спестяване. Инвестирането е опасно, спестяването е безопасно. Инвестирането е за хора с пари, спестяването е за всички. Инвестирането е нещо сложно, спестяването е просто. Може би преди години такова разграничение е било оправдано, но в днешно време е напълно изкуствено.

Инвестирането е опасно, а спестяването безопасно

При инвестирането човек има много повече варианти. Ако го направи опасно ще е опасно. Ако инвестира в фондове на паричен пазар или държавни облигации, реално ще е по-безопасно от държане на пари на депозит – тези фондове инвестират в държавни облигации гарантирани от държавата. Нещо което важи за депозитите само условно. При инвестирането ясно се откроява изборът риск/доходност. Колкото по-висока желана доходност, толкова по-сериозен риск се налага да се приема.

Инфлация

При спестяването един риск се откроява – инфлацията. Инфлацията, реално погледнато, е и основната причина, дори и хора, които искат да избягват риска, да търсят начини да инвестират. Отрицателната реална доходност, т.е. доходност под инфлацията, унищожава спестяванията. При лихви 1% под инфлацията за 20 години спестяванията, като покупателна сила, се стопяват с 18%. При 2% под инфлацията, загубата на покупателна сила е вече 33% за 20 години. А лихви често са дори още по-ниски от инфлацията. Дори само желанието да не се губи покупателна сила на спестяванията предполага част от тях да са инвестирани в нещо, което може да носи по-висока доходност. Доходност колкото инфлацията е често срещан таргет при инвестиране.

Нужен капитал

Големият избор между различни възможности за инвестиране изискват и различни количества капитал. Ако гледаме минимума, с навлизането на електронната търговия на акции, комисионните паднаха значително и реално и при сделка за 100 лева може да се окажат доста нисък процент. Ако се инвестира във взаимни фондове минималната сума в повечето случаи е още по-ниска, отново без да се отразява особено на таксата за покупка. Така може да се каже, че реално няма разлика в нужния капитал при инвестиране и спестяване.

Инвестирането е сложно, спестяването просто

Сложността е по желание. Ако човек иска може да използва изключително сложни стратегии включващи покупка и продажба на опции, фючърси или още по-сложни деривати, използване на ливъридж и хеджингови стратегии. В този случай сложността може да достигне нива, при които и сложни алгоритми с изкуствен интелект да не успяват да изчислят дори само колко струва портфейла. Но е възможно да се купува и само един или два силно диверсифицирани фонда, където сложността не е по-висока от тази да се попълнят документите за правене на депозит. През последните години значително се увеличиха финансовите продукти насочени към непрофесионални инвеститори като ETF и взаимни фондове, които много облекчават живота дори на професионалните такива.