Инвестиране или спестяване

11 / 11 / 2019

Често съществува разграничение в съзнанието на хората между инвестиране, особено във финансови инструменти и спестяване. Инвестирането е опасно, спестяването е безопасно. Инвестирането е за хора с пари, спестяването е за всички. Инвестирането е нещо сложно, спестяването е просто. Може би преди години такова разграничение е било оправдано, но в днешно време е напълно изкуствено.

Инвестирането е опасно, а спестяването безопасно

При инвестирането човек има много повече варианти. Ако го направи опасно ще е опасно. Ако инвестира в фондове на паричен пазар или държавни облигации, реално ще е по-безопасно от държане на пари на депозит – тези фондове инвестират в държавни облигации гарантирани от държавата. Нещо което важи за депозитите само условно. При инвестирането ясно се откроява изборът риск/доходност. Колкото по-висока желана доходност, толкова по-сериозен риск се налага да се приема.

Инфлация

При спестяването един риск се откроява – инфлацията. Инфлацията, реално погледнато, е и основната причина, дори и хора, които искат да избягват риска, да търсят начини да инвестират. Отрицателната реална доходност, т.е. доходност под инфлацията, унищожава спестяванията. При лихви 1% под инфлацията за 20 години спестяванията, като покупателна сила, се стопяват с 18%. При 2% под инфлацията, загубата на покупателна сила е вече 33% за 20 години. А лихви често са дори още по-ниски от инфлацията. Дори само желанието да не се губи покупателна сила на спестяванията предполага част от тях да са инвестирани в нещо, което може да носи по-висока доходност. Доходност колкото инфлацията е често срещан таргет при инвестиране.

Нужен капитал

Големият избор между различни възможности за инвестиране изискват и различни количества капитал. Ако гледаме минимума, с навлизането на електронната търговия на акции, комисионните паднаха значително и реално и при сделка за 100 лева може да се окажат доста нисък процент. Ако се инвестира във взаимни фондове минималната сума в повечето случаи е още по-ниска, отново без да се отразява особено на таксата за покупка. Така може да се каже, че реално няма разлика в нужния капитал при инвестиране и спестяване.

Инвестирането е сложно, спестяването просто

Сложността е по желание. Ако човек иска може да използва изключително сложни стратегии включващи покупка и продажба на опции, фючърси или още по-сложни деривати, използване на ливъридж и хеджингови стратегии. В този случай сложността може да достигне нива, при които и сложни алгоритми с изкуствен интелект да не успяват да изчислят дори само колко струва портфейла. Но е възможно да се купува и само един или два силно диверсифицирани фонда, където сложността не е по-висока от тази да се попълнят документите за правене на депозит. През последните години значително се увеличиха финансовите продукти насочени към непрофесионални инвеститори като ETF и взаимни фондове, които много облекчават живота дори на професионалните такива.

Подобни постове

Защо да инвестираме

Представите за доста голяма част от нещата са ни формирани не чак толкова от собствена преценка, колкото от чужди представи. От филми, книг…

...

Момент за инвестиране

Всеки, погледнал графика на цени на някой финансов актив, си представя колко добра доходност би постигнал ако купува когато цената е ниска …

...

ETF и взаимен фонд – прилики и разлики

ETF и взаимните фондове са два начина за лесна покупка на диверсифициран портфейл. Диверсификацията е ключов момент при инвестирането. Цена…

...
© 2020