Оценка на активи

Днес хората знаят цената на всичко, но не и стойността на каквото и да било.
-Оскар Уайлд

Оценка на зряла компания

При оценките на компании бъдещето играе доста значима роля. Самата оценка представлява дисконтираните бъдещи парични потоци, които определят…

...
25/11/2019

Нетна настояща стойност

Фундаменталната оценка на активи предполага цената да включва всички очаквани парични потоци от актива. Като в изчислението се включва и…

...
19/11/2019

Ефективност на пазара

Какво е ефективен пазар? Ако пазарът е ефективен, пазарната цена отразява в най-голяма степен стойноста на компанията към дадения момент…

...
18/11/2019
© 2020