Трудно е да се правят предвиждания, особено за бъдещето
-Karl Kristian Steincke

Как да инвестираме

Как да запазим стойността на парите от инфлацията? Намаляване на риска и диверсификация. Лесни рецепти за инвестиране.

последни постове

ETF и взаимен фонд – прилики и разлики

ETF и взаимните фондове са два начина за лесна покупка на диверсифициран портфейл. Диверсификацията е ключов момент при инвестирането…

...
27/11/2019

Момент за инвестиране

Всеки, погледнал графика на цени на някой финансов актив, си представя колко добра доходност би постигнал ако купува когато цената е ниска и…

...
14/11/2019

Ако не знаеш кой си, пазарът е скъпо място, за да научиш
-Adam Smith

Психология

Разбирането какво стои в основата и на личните предпочитания, индивидуалните решения за покупка или продажба, за избягване или поемане на риск, е много често и разликата между реализирането на загуба или печалба.

Познавай това, в което инвестираш и знай защо инвестираш в него
-Peter Lynch

Оценка

Правилната цена на влизане и излизане в дадена инвестиция определя до голяма степен успехът при инвестиране.

последни постове

Оценка на зряла компания

При оценките на компании бъдещето играе доста значима роля. Самата оценка представлява дисконтираните бъдещи парични потоци, които определят…

...
25/11/2019

Нетна настояща стойност

Фундаменталната оценка на активи предполага цената да включва всички очаквани парични потоци от актива. Като в изчислението се включва и…

...
19/11/2019

Ефективност на пазара

Какво е ефективен пазар? Ако пазарът е ефективен, пазарната цена отразява в най-голяма степен стойноста на компанията към дадения момент…

...
18/11/2019

Инвестирането трябва да е като да гледаш как съхне боя. Ако искаш тръпка отиди в Лас Вегас
-Paul Samuelson

Тренд

Хаосът на пазарите срещу контекста, в който се развива. Формиращите тренд новини
© 2020